Světozor - Velký sál

23 - 30 novembre

Vodičkova 41, Praha 1
Tél. : +420 224 946 824
www.kinosvetozor.cz