Lucerna - Velký sál

22 - 29 novembre

Vodičkova 36, Praha 1
Tél. : +420 224 216 972
www.lucerna.cz