Kulatý stůl | Women and cinema: fire and transformations

Chcete-li se kulatého stolu zúčastnit, rezervace místa níže. // OBSAZENO //

Pro sledování online: Facebook Live. 

Zpět na program

V rámci Festivalu francouzského filmu a programu FEM2:2 Das Jahr de l'égalité, financovaného Francouzsko-německým kulturním fondem, zve Francouzský institut v Praze režisérku Céline Sciammu do Prahy na masterclass na FAMU a na kulatý stůl o postavení žen ve filmovém průmyslu.

V panelu se setkávají tři filmoví profesionálové, aby pohovořili o genderové rovnosti ve filmu z pohledu umělkyň. Zaměří se na sdílení jedinečných zkušeností z různých oblastí filmového průmyslu a na diskusi o perspektivách evropského filmového trhu. Liší se přístup k ženskému autorství ve Francii, České republice a na Slovensku? Mění se evropský filmový průmysl směrem k rovnější budoucnosti?  A jak tuto změnu podporují filmová vyprávění?

[EN] As part of the French Film Festival and the FEM2:2 Das Jahr de l'égalité programme, financed by the Franco-German Cultural Fund, the French Institute in Prague is inviting filmmaker Céline Sciamma to Prague to give a masterclass at the FAMU and to take part in a round table discussion on the place of women in the film industry : "Women and cinema: fire and transformations".

Panel brings together three film professionals to talk gender equality in cinema from female artist's perspective. Will focus on sharing unique experience from different fields of film industry and discuss perspectives of European film market. Is there a different approach to female authorship in France, Czech Republic and Slovakia? Is the European film industry changing towards more equal future?  And how do film narratives support this change?


Diskuse v angličtině Discussion in English 


Céline Sciamma
Scenáristka a režisérka, členka Collectif 50/50 | Screenwriter and film director, member of Collectif 50/50

Céline Sciamma absolvovala studium na La Fémis a režírovala svůj absolventský scénář Akvabely, který získal cenu na festivalu Un certain regard v Cannes 2006. Napsala scénář k filmu Clauda Barrase Můj život Cuketky, který získal Césara za nejlepší adaptaci. Její nejlepší dílo Portrét dívky v plamenech získalo cenu za scénář v hlavní soutěži v Cannes 2019. V roce 2018 se podílela na založení organizace Collectif 50/50, která usiluje o rovnost, paritu a rozmanitost ve filmovém a audiovizuálním průmyslu.

[En] Trained at La Fémis, Céline Sciamma directed her graduation script Water Lillies, which won a prize at Un certain regard, Cannes 2006. She wrote the screenplay for Claude Barras'  My Life as a Courgette, for which she received the César for best adaptation. Her best work Portrait of a Lady on Fire was awarded the screenplay prize in the official competition at Cannes 2019. In 2018, she participated in the creation of the Collectif 50/50 working for equality, parity and diversity in the film and audiovisual industry.
 

Lucia Kajánková
Režisérka, scenáristka, konzultantka scénářů | Director, Screenwriter, Showrunner and Script Consultant

Lucia Kajánková vystudovala filozofii a filmovou vědu na FF UK a scenáristiku a dramaturgii na FAMU, kde v současné době vyučuje a zároveň studuje v doktorském studiu. Do roku 2015 byla programovou ředitelkou Queer Film Festivalu MEZIPATRA a pracovala pro MFF Praha Febiofest. Konzultuje scénáře různých nezávislých hraných a animovaných projektů. Na FAMU natočila společně s režisérem Jakubem Šmídem studentské filmy Amanitas (2016) a Neplavci (2011, Cena Magnesia za nejlepší český studentský film, oficiální festivalový výběr na Premiers Plan Angers, Les Nuits en Or, BFI London Film Festival a mnoho dalších). Její krátkometrážní scenáristický/režijní debut Inverze (2021) měl premiéru na Festivalu krátkých filmů Praha. Webseriál TBH (tvůrce, showrunner a režisér) produkovaný pro Českou televizi byl oceněn na řadě mezinárodních filmových festivalů, včetně Serial Killer, Marseille Webfest a národního filmového festivalu Finále Plzeň. V současné době pracuje na svém celovečerním debutu.

[EN] Lucia graduated in philosophy and film studies at Charles University and screenwriting and dramaturgy at FAMU, where she is currently teaching as well as studying in the Ph.D. program. She was the program director of Queer Film Festival MEZIPATRA until 2015 and worked for IFF Prague Febiofest. She consults scripts on various independent feature and animated projects. Her student films at FAMU, together with director Jakub Šmíd, include Amanitas(2016) and Non-swimmers (2011, The Magnesia Award for Best Czech Student Film, official festival selection at Premiers Plan Angers, Les Nuits en Or, BFI London Film Festival and many others). Her short film debut as writer/director, Inversion(2021) premiered at the Prague Short Film Festival. The web-series TBH (creator, showrunner and director) produced for Czech Television was awarded at numerous international film festivals, including Serial Killer, Marseille Webfest and national film festival Finále Plzeň. She is currently working on her feature debut.
 

Julie Žáčková
Filmová producentka, vedoucí Girls in Film Prague | Film Producer, Head of Girls in Film Prague

Julie Žáčková je absolventkou katedry produkce na FAMU a kritické a kulturní teorie na katedře anglistiky a amerikanistiky na Karlově Univerzitě. Na FAMU produkovala krátký film Pravomil (rež. Pavel Nosek), který získal cenu Magnesia za nejlepší studentský film na Českých lvech. Od roku 2012 pracuje jako producentka v produkci Unit and Sofa Praha. V roce 2021 produkovala svůj první celovečerní film Okupace (rež. Michal Nohejl), který měl premiéru na soutěži debutů na Tallinn Black Nights festivalu. Film získal ocenění za Nejlepší film, Nejlepší scénář, Nejlepší režii a Objev roku na Cenách české filmové kritiky a byl nominován ve 13 kategoriích na Českých lvech. Julie Žáčková je zakladatelkou talentové agentury NOCHI zastupující kameramany/ky a fotografy/ky a také pražské pobočky platformy Girls in Film, která podporuje a propojuje ženy, trans a nebinární osoby ve filmovém průmyslu.

[EN] Julie Žáčková is a graduate of Prague’s FAMU producing department and Critical and Cultural theory at Charles University. Her FAMU graduate film A Righteous Choice (dir. Pavel Nosek) was awarded the Best Student Film at Czech Lions national film awards. Since 2012, she works as producer at Unit and Sofa Praha. Her first feature film Occupation (dir. Michal Nohejl) competed at Tallinn Black Nights film festival 2021 (First Feature competition) and was awarded Best Film, Best Script, Best Director and Best New Talent awards at 2021 Czech film critics awards. The film was also nominated for Czech lions national film awards in 13 categories. She is the founder of NOCHI talent agency that represents cinematographers and photographers and she established the Prague branch of Girls in Film platform to support female, trans and non-binary filmmakers.

 

Diskusi moderuje Jana Čížkovská - dramaturgyně České televize a festivalová kurátorka, filmová publicistka.

Jana Čížkovská vystudovala magisterský obor filmová věda. Šest let působila jako kurátorka hlavní queer filmové události v České republice, QFF Mezipatra, a již pět let kurátoruje prestižní queer filmovou sekci QueerNow na MFF Praha Febiofest. Byla kurátorkou filmových programů na různých mezinárodních filmových festivalech. Od roku 2018 pracuje jako nákupčí v oddělení akvizice České televize se zaměřením na severskou, německou a izraelskou produkci a mezinárodní webové seriály. Je vedoucí programu v distribuční platformě krátkých filmů iShorts.

Animated by Jana Čížkovská - Dramaturge of Česká televize, Festival Programmer and Curator, Film Publicist

[EN] Jana Čížkovská holds a master’s degree in film studies. For 6 years, she has been a curator for a main queer cinema event in the Czech Republic, QFF Mezipatra and for 5 years now she is curating a prestigious queer cinema section QueerNow at IFF Prague Febiofest. She curated film programmes at various international film festivals. Since 2018 she works as a buyer for Acquisitions department of Czech TV with a special interest in Nordic, German and Israeli production and international web series. She is a head of programme at iShorts, short film distribution platform.