Nová hračka

JAMES HUTH a SONJA SHILLITO

Známý režisér francouzských komedií představí svůj poslední film spolu se scenáristkou snímku.

Zpět na program

Serial Lover: Vraždí z lásky, 1998 | Brice de Nice, 2005 | Un Bonheur n’arrive jamais seul, 2012

Biografie James Huth