SOUTĚŽNÍ ŘÁD / Competition rules

PODMÍNKY SOUTĚŽE
Účast v soutěži je bezplatná, nezakládá povinnost nákupu a podléhá pravidlům stanoveným tímto soutěžním řádem. Účastníci soutěže:
•    hlasují o nejlepší film uváděný v rámci 23. ročníku Festivalu francouzského filmu.
•    zašlou svůj hlas nejpozději do středy 25. listopadu 2020 do 23:59 hodin.

CENA
Výherce/výherkyně získá dvě zpáteční letenky Praha-Paříž.

URČENÍ VÝHERCE
Výherce/výherkyně bude vylosován/a ve čtvrtek 26. listopadu 2020.

POŘADATELÉ SOUTĚŽE
Soutěž pořádá Francouzský institut v Praze ve spolupráci se společností Air France.
Soutěž se jmenuje: „Cena diváků s Air France“.

Upřesňujeme, že na výherní zpáteční letenku se vztahují následující podmínky:
- Letenky budou vystaveny na lety provozované společností Air France v ekonomické třídě. Při jejich výběru mohou existovat určitá omezení podle dostupnosti daných letů.
- Rezervaci je třeba provést výhradně během rezervační doby uvedené v tomto soutěžním řádu: do 15. 12. 2020. Pokud k rezervaci v uvedeném rezervačním období nedojde, výhra propadá.
- Letenky nemohou být využity mimo období stanovené tímto soutěžním řádem: od 15. 12. 2020 do 31. 10. 2021 (zpáteční let s návratem do Prahy). Výhra je nepřenosná, musí být uplatněna pouze výhercem a jeho doprovodem. Výhru nelze směnit za hotovost. Letenky mohou být využity pouze výhercem a jeho doprovodem. Cena nemůže být vyměněna za hotovost.


LOSOVÁNÍ
Výherce/výherkyně bude o své výhře informován/a prostřednictvím poskytnuté elektronické adresy nejpozději do 4 pracovních dnů od data losování.

SOUHLAS ÚČASTNÍKŮ
- Svou účastí na soutěži vyjadřuje účastník/účastnice, že se seznámil/a s tímto soutěžním řádem, podmínkami soutěže a cenou, a že bere na vědomí, že cena je nepřenosná. Souhlasí s tím, že společnost Air France a Francouzský institut v Praze mohou používat jeho/její elektronickou adresu za účelem zasílání obchodních nabídek.
- Pokud vylosovaný účastník/účastnice nesplní podmínky stanovené tímto soutěžním řádem, nebo pokud odmítne či nepřevezme cenu, vyhrazuje si Francouzský institut v Praze právo výsledek losování anulovat a podle svého uvážení vybrat mezi ostatními účastníky splňujícími dané podmínky nového výherce či výherkyni.
- Výherce/výherkyně souhlasí s tím, že jeho/její jméno a fotografie pořízené během cesty budou využity k reklamním či informativním účelům, bez nároků na finanční odměnu, a to v jakékoli formě.  
 

Competition rules

Participation
The competition is free with no obligation to purchase and is governed by the terms and conditions stipulated hereafter.
•    Vote for the best film in the line-up of the 23rd French Film Festival.
•    Your answer must be sent before Wednesday, November 25th 2020, 11:59pm

Prize
The winner receives two return airline tickets from Prague to Paris.

Selection of the winner
The winner will be drawn on Thursday, November 26th 2020.
 
Organiser
The competition is organised by the French Institute in Prague in partnership with Air France.
The name of the competition is “Audience Award with Air France”

The following conditions apply to the return airline tickets awarded as the prize in the competition:

- The airline tickets are issued for flights operated by Air France in economy class and other restrictions may apply according to the availability of the selected flights.
-The airline tickets have to be booked until December 15th, 2020. The failure to book the tickets until the indicated deadline entails the loss of the prize.
- The tickets can be use only during the period stipulated by the rules: between December 15th, 2020 and  October 31st 2021 (return flight from Paris to Prague)
The tickets are to be used by the winner and an accompanying person. The prize cannot be exchanged to cash.

Draw

The winner will be notified by email within 4 working days after the day of the draw.

Participants’´ consent

- By taking part in the competition, the participant declares that he/she has read the rules, terms and conditions and is aware of the prize. The participant acknowledges that the prize cannot be transferred to another person. The participant agrees for his/her email address to be used by Air France and by the French Institute in Prague for sending commercial offers.  
-If the participant decides that he/she does not fulfil the terms and conditions as stipulated in these rules or if the participant refuses or fails to collect the prize, the French Institute in Prague has the right, at its sole discretion, to annul the prize or to select another winner amongst the eligible participants.
-The participant agrees that his/her name and photos during travel are used for promotional or informational reasons without any financial compensation and in any form.