Scala

Moravské náměstí 3, Brno
Tél. : +420 608 330 088
www.kinoscala.cz