Lucerna - Velký Sál

23 - 30 novembre

Vodičkova 36, Praha 1
Tél. : +420 224 216 972
www.lucerna.cz